Lilla Karlsö


Turbåit från Klintehamn inställt 2024

 

 

Kontakta tillsynsman för info om besök med egen båt:

070-225 32 91


Lilla Karlsö från väster. Foto: Gunnar Britse

Lilla Karlsö ligger utanför Gotlands västkust och är – tillsammans med den mer exploaterade Stora Karlsö – Sveriges enda fågelberg. Ön är ett gammal korallrev fullt av fosssiler och här finns en unik natur och en kulturmiljö med storslagen klintkust, fornlämningar och ett landskap som formats av bete i tusentals år. Idag betar hornfåren – gutefår – ön precis som på bronsåldern. Sedan 1954 äger Naturskyddsföreningen Lilla Karlsö. Målet är att skydda naturen och samtidigt erbjuda människor möjligheten att besöka ön.

Vill du köpa kött från gutefår - hånnlamb - sveriges enda köttprodukt som certifierats med EU:s Skyddad ursprungsbeteckning SUB eller baggskallar och skinn
skicka e-post till 0498485248@telia.comNaturvandring med lokalföreningens kunniga guide.


Vandring under öns ena fågelberg med
chans att få se bl.a. sillgrisslor, tordmular,
pilgrimsfalk och sälar på nära håll.


De enda byggnader som finns på ön. Strandbodarna inrymmer en personalbostad, ett naturmuseum och ett vandrarhem. Varken el eller vatten finns på ön. En mindre solcellsanläggning ger dock möjlighet till läslampor på kvällen.
Foto: Gunnar Britse

Artlista för Lilla Karlsö (pdf 295 KB)
Mer information om Lilla Karlsö (pdf 1,4 MB)

Bilder från Lilla Karlsö


Sillgrisslor. Tusentals par sillgrisslor häckar i fågelbergen på Lilla Karlsö.


Gråsälar. På Lilla Karlsö finns en gråsälskoloni och därför mycket goda chanser att få se sälar på nära håll.


Ejdrarna är en karraktärsart för ön. De häckar på hela ön.


Tordmular visar upp sig mycket fint.Tusentals par häckar i fågelbergen tillsammans med sillgrisslor, trutar och storskarvar.


Pilgrimsfalk. Östersjöns enda par häckar på Lilla Karlsö och har de senaste åren fått ut flera ungar.


Hånnlambbagge. Hånnlamb (gutefår) är en mycket gammal lantras, Sveriges äldsta och mest ursprungliga fårras,
som räddades i början på 1900-talet. De fann då sin hemvist på Lilla Karlsö och den enda kvarvarande
ursprungsbesättningen har sedan dess betat på ön, precis som på bronsåldern
.


Hånnlamb (gutefår) betar på Lilla Karlsö. Tack vare det kontinuerliga betet är växtligheten mycket artrik och många ovaliga växter trivs på ön.